Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Sz 1231/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowił: zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

II SA/Ol 149/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

II SAB/Po 15/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Wojewody w przedmiocie udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy postanowił zawiesić postępowanie.

III SAB/Wr 383/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-02

Sprawa ze skargi M. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę