Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I OSK 2930/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia, że majątek '[...]' nie był objęty art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej

I OSK 2930/14 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia, że majątek '[...]' nie był objęty art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej

II SAB/Ke 47/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-01-28

Sprawa ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

III SAB/Wr 383/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-02

Sprawa ze skargi M. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę