Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 354/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

II SA/Wa 98/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-17

Sprawa ze skargi Gminy Parysów na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny d...