Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I OSK 1355/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 317/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

OSK 1087/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 387/05 - Wyrok NSA z 2006-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 417/05 - Wyrok NSA z 2006-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 427/05 - Wyrok NSA z 2006-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 740/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] W. w przedmiocie ustanowienia użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 1686/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

I OSK 736/13 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 658/11 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości warszawskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   38