Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I OSK 739/06 - Wyrok NSA z 2007-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 549/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1370/12 - Wyrok NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 967/12 - Wyrok NSA z 2013-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nabycia przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości

I OSK 1091/12 - Wyrok NSA z 2013-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 400/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania

I OZ 427/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

I OSK 769/06 - Wyrok NSA z 2007-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 468/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie komunalizacji nieruchomości

I OSK 319/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   47