Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

II GZ 188/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksó...

II FSK 1094/05 - Wyrok NSA z 2006-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie opłaty skarbowej

II FSK 1235/05 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o opłatę skarbową oraz stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

II FSK 1361/05 - Wyrok NSA z 2006-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie opłaty skarbowej

II FW 6/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-03

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z opłaty skarbowej od wniesionego odwołania

II GZ 192/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w O. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką...

II OZ 69/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci

II FZ 405/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-22

Skarga zażalenia J. G. od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie opłaty skarbowej

II FSK 1495/05 - Wyrok NSA z 2006-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie zaległości podatkowej w opłacie skarbowej

II FSK 84/06 - Wyrok NSA z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie opłaty skarbowej
1   Następne >   +2   +5   +10   16