Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 2077/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia do maja 2003 r.

II FSK 463/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-16

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. nr ... w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r.

I OSK 592/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. nr [...] w przedmioci...

I OSK 1047/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie nr [...] w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II OZ 872/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-14

Skarga o wznowienie postępowania zażaleniowego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oku, nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

I FZ 107/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie oddalenia wniosku o przyznanie prawa pomocy

I OSK 578/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-23

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi A. W. i P. W. od decyzji Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II OSK 153/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II OZ 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...]

I OPP 32/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-15

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelari...
1   Następne >   +2   +5   +10   100