Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2342/17 - Wyrok NSA z 2019-07-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego