Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3132/18 - Wyrok NSA z 2019-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SAB/Wa 380/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji