Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 95/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 3094/18 - Wyrok NSA z 2019-11-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wykładni decyzji administracyjnej

I OSK 2933/18 - Wyrok NSA z 2019-11-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 863/18 - Wyrok NSA z 2019-11-26

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Politechniki [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 864/18 - Wyrok NSA z 2019-11-26

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Politechniki [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji