Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 1575/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wykreślenia zakładu z wykazu obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

II GSK 211/06 - Wyrok NSA z 2006-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji w zakresie ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 262/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia

VI SA/Wa 1300/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 9/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej umieszczenia zakładu w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

VI SA/Wa 2005/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-17

Wniosek w przedmiocie cofnięcia koncesji udzielonej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

VI SA/Wa 727/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

II GSK 300/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji udzielonej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i umorzenia postępowania w sprawie zmiany tej...

II GSK 721/08 - Wyrok NSA z 2009-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 1548/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania
1   Następne >   2