Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Lu 325/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia spłaty należności Funduszu Pracy

III SA/Lu 11/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego

II SA/Bd 157/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki udzielonej z funduszu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

III SA/Łd 216/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki ze środków Funduszu Pracy

III SA/Kr 205/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy wraz z odsetkami

SA/Sz 510/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

SA/Bd 2567/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody K. - P. w przedmiocie pożyczki z Funduszu Pracy

II SA/Lu 1116/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty prawa do zasiłku przedemerytalnego

II SA/Bk 24/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy umorzenia należności oraz rozłożenia na raty

IV SA/Po 465/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy przyznania prawa do stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
1   Następne >   3