Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Op 79/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Łd 101/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

K 17/05 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2006-03-20

Wniosek Prezesa NSA o zbadanie zgodności:~art. 5 ust. 2 zdanie 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./ z art. 31 ust. 3, art. 47 oraz art. 61 ust. 3 i 4 Konstytucji,~orzeka:

II SA/Go 675/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej