Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 2040/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku likwidacji otworów okiennych

II SAB/Op 56/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie referendarza sądowego , sygn. akt II SAB/Op 56/11 o odmowie przyznania prawa pomocy

II SA/Op 173/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie referendarza sądowego WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 173/13 o odmowie przyznania prawa pomocy

II OZ 183/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia [...], zn. [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego

II OZ 503/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 806/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego (...) w przedmiocie uzgodnienia decyzji o pozwoleniu na budowę

II OZ 1302/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , (...) w przedmiocie umorzenie postępowania odwoławczego

II SA/Bd 1084/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję [...][...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki

VII SA/Wa 2200/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Skarga R. B. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w postepowaniu wznowieniowym