Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GSK 24/09 - Wyrok NSA z 2009-09-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w S. S. w przedmiocie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców

II SA/Ke 264/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego