Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 1091/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół

I OZ 828/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Z. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu w Ś. z dnia [...

I OSK 1762/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-02

Sprawa ze skargi kasacyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Koszalinie na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr [....] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

I OSK 1760/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-02

Sprawa ze skargi kasacyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Rady Miejskiej w Koszalinie na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

I OSK 1760/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-19

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

I OSK 1762/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-19

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

I OZ 1091/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół

I OZ 1233/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Nr [...] B. A. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w Andrychowie

I OZ 1366/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Burmistrza Andrychowa nr [...] w zakresie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej w zakresie § 1 pkt 4 posta...

I OSK 2091/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-28

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia nr [...] Burmistrza Miasta Z. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr [...] im. [...]...
1   Następne >   2