Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 1230/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1131/12 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia

II OZ 272/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy dopuszczenia B. W. do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego nr (...) w przedmiocie przekazania według właściwości pisma w sprawie udostępnienia dokumentacji modernizacji budynku

II OSK 368/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1213/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy budynku gospodarczego i altany

II OZ 1148/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę

II OSK 2847/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 444/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 442/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 512/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   24