Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 220/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania

I OZ 90/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 530/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej przyznania odszkodowania za przymusowy wykup nieruchomości

I OSK 547/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 583/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania

I OZ 896/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 48/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1357/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Wniosek uczestnika postępowania W. J. o uchylenie lub zmianę postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia...

I OZ 148/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 2335/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   34