Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II SA/Gl 840/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji w sprawie odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości

II SA/Wr 423/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. P. w przedmiocie uchwalenia zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy L. P.' dla wybranych terenów pod elektrownie wiatrowe

II SA/Ol 923/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia o żądanej treści

IV SA/Wa 381/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Urbanistów w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Kr 1399/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi B.

II SA/Kr 108/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 197/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zwolnionych z rezerwy pod przebieg Trasy Zwierzynieckiej

II SA/Kr 198/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zwolnionych z rezerwy pod przebieg Trasy Zwierzynieckiej

II SA/Kr 215/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zwolnionych z rezerwy pod przebieg Trasy Zwierzynieckiej

II SA/Kr 237/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zwolnionych z rezerwy pod przebieg Trasy Zwierzynieckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   100