Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 964/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bydgoszczy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1326/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu nr [...] przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa

I OSK 1924/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-18

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I OSK 1779/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1326/10 - Postanowienie NSA z 2012-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. nr [...] przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 756/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-11

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie II

I OSK 1123/11 - Postanowienie NSA z 2012-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 310/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1123/11 - Postanowienie NSA z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1398/11 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W, w przedmiocie przeniesienia własności budynków posadowionych na gruncie nieruchomości warszawskiej
1   Następne >   +2   +5   9