Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 354/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-09-09

Sprawa ze skargi J. P. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I SA/Wa 1582/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-15

Sprawa ze skargi R. N. na działanie W. Centrum Pomocy Rodzinie w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Lu 1528/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku chorobowego

II SA/Ka 3076/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-02-02

Sprawa ze skargi V.K. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Wr 1844/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję w przedmiocie odmowy przyznania gwarantowanego zasiłku okresowego

II SAB/Gd 31/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 1105/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-12-20

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w S. w przedmiocie działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w S.
1   Następne >   2