Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 73/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie udzielenia świadczeń z pomocy społecznej A. J. i R. J.

IV SO/Gl 9/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-09-03

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia świadczeń z zakresu pomocy społecznej

I OW 103/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. J. o przyznanie zasiłku okresowego

II SA/Ka 3191/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-07-23

Sprawa ze skargi M.Ś. w przedmiocie uchylenia skierowania do domu pomocy społecznej

IV SO/Gl 2/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-02-05

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego między organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie dotyczącej przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego

IV SO/Gl 3/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-02-19

Sprawa ze skargi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa [....] w przedmiocie sporu kompetencyjnego między organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

IV SO/Gl 8/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-08-27

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego między organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie dotyczącej przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego

IV SA/Wr 146/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-04-02

Sprawa ze skargi S. Ż. w przedmiocie przyznania wyrokowi NSA w Warszawie rygoru klauzuli wykonalności, przyznania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w W. na rzecz skarżącego kwoty [...] zł oraz kwoty [...] zł na zakup opału za sezon grzewczy [...] , [...] , [...] , [...] , [...] od dnia [...] r. do dnia zapłaty wraz z odsetkami oraz przyznania karty przejazdowej upoważniającej do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską do wskazanego miejsca wyżywienia, przyzn...

IV SA/Wr 280/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-07-20

Sprawa ze skargi I. K. o wszczęcie postępowania mającego na celu wskazanie instytucji właściwej do wypłaty świadczeń rodzinnych

II SA/Op 396/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-18

Sprawa ze skargi B. R. na pismo Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w O. w przedmiocie świadczenia rodzinnego
1   Następne >   3