Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 426/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-28

Wniosek w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-12

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie pomocy dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

II SA/Bd 1147/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami postanowił: przyznać adwokatowi M. S. ze Skarbu Państwa (WSA w Bydgoszczy) wynagrodzenie w kwocie [...] zł (słownie: [..]60/10

III SAB/Gd 9/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Miasta w przedmiocie działania Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie zasiłku okresowego

IV SO/Wr 31/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-03

Wniosek K. D. o zwolnienie od kosztów sądowych złożonego przed wszczęciem postępowania sądowego

II SAB/Bd 42/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny

IV SO/Gl 9/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-16

Wniosek Burmistrza Miasta B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta B. a Burmistrzem Miasta P. w sprawie wypłaty zasiłków celowych i finansowania pomocy w formie posiłków

II SA/Bd 1147/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-01-25

Skarga I.W. na decyzję SKO w T. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami

II SA/Bd 1146/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SAB/Op 67/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatu Głubczyckiego w przedmiocie odmowy zawarcia porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo
1   Następne >   +2   4