Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Lu 29/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-20

Wniosek w przedmiocie wydania kserokopii pisma

IV SA/Gl 603/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-11

Sprawa ze skargi R.J. w przedmiocie specjalistycznych usług specjalistycznych

II SAB/Lu 114/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenia postępowania przez Kierownika NZOZ P. L. R. 'U.' w N. w przedmiocie wydania kserokopii pisma

I OSK 687/15 - Wyrok NSA z 2017-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Gminie P. w przedmiocie skreślenia z listy uczestników Centrum Integracji Społecznej

IV SO/Wr 5/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego z urzędu

IV SAB/Gl 205/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego

IV SO/Wr 27/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

IV SO/Wr 28/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SO/Wr 28/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-28

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

II SO/Bk 21/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-02

Wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość miejscową
1   Następne >   +2   5