Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Łd 5/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia do spraw Obsługi Świadczeń Rodzinnych w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku

IV SA/Gl 216/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-24

Sprawa ze skargi J. W. na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SAB/Lu 42/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Op 82/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-18

Sprawa ze skargi G. T. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie pomocy społecznej POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SA/Ol 549/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Ol 636/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SAB/Lu 95/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 4/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SO/Lu 2/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-02

Wniosek skarżącego Z. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu niezastosowania się do obowiązku określonego art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

II SO/Lu 15/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-31

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi w sprawie świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   6