Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 774/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

II SO/Lu 12/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie skargi na bezczynność Wójta Gminy na skutek wniosku adwokat E. O . o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SAB/Rz 1/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie wystąpienia o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

II SA/Op 283/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

IV SA/Po 85/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-06

Skargi kasacyjne K. K. od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

II SA/Lu 728/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-28

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SAB/Lu 19/07 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 63/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku

IV SA/Po 85/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-18

Skarga K. K. na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w P.

II SAB/Lu 19/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenia z pomocy społecznej

II SAB/Lu 63/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku
1   Następne >   2