Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 429/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie sygn. akt II SA/Ol 438/19 o odrzuceniu zażalenia

II SA/Lu 385/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-06-30

Sprawa ze skargi A. F. na pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przekazania dokumentacji do organy wyższej instancji

II SAB/Bk 36/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie wydania uwierzytelnionej kopii dokumentu z akt sprawy administracyjnej

II SAB/Bk 222/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-12-18

Sprawa ze skargi W. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie skargi na opieszałe i niezgodne z prawem działanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. dotyczące świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Bk 158/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-05

Sprawa ze skargi W. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019

II SAB/Bk 159/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-05

Sprawa ze skargi W. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie przyznania świadczeń wychowawczych

II SAB/Bk 164/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-05

Sprawa ze skargi W. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie przyznania świadczenia z programu 'Dobry Start'

II SAB/Bk 169/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-05

Sprawa ze skargi W. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020

II SAB/Bk 217/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-17

Sprawa ze skargi W. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie świadczeń rodzinnych

II SAB/Bk 220/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-12-22

Skarga W. P. na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. P. w przedmiocie przekazania odwołania
1   Następne >   2