Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 116/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu

IV SAB/Wr 116/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia i wdania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu

II SAB/Go 67/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie nieprzekazania odwołania od decyzji z dnia [...] r. nr [...]

IV SAB/Wr 116/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-07

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu

IV SAB/Wr 116/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu

II SAB/Op 74/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku w przedmiocie świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 191/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Bd 906/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-08

Sprawa ze skargi K. Ś. na pismo [...] Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia dla kuratora

IV SA/Wr 192/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-05

Sprawa ze skargi B. S. na postępowanie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W.