Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OW 124/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku [...][...] S.A. o udzielenie pozwolenia na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV w pasie drogi ekspresowej [...] w K. na działce ew. nr [...] obr. [...]