Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 276/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej zwrotu kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdu

II OW 193/13 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Wniosek J.R., A. M. oraz M. B. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnych: J. R., A. M. oraz M. B.

II GW 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu Gminie Lubomia utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

I OW 30/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. W. o stwierdzenie nieważności decyzji ustanawiającej dla Zespołu Szkół Rolniczych zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

II OW 137/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Gminy Miasta Gdańska znak: DIP/617/13/MR o wydanie pozwolenia na budowę

II OW 93/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-24

Wniosek w przedmiocie wniosku M. K. w sprawie stwierdzenia nieważności aktów własności ziemi

I OW 214/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania reklamacji wyborczej Komitetu Wyborczego Ruch Ślązaków

II GW 21/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości

I OW 183/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

II OW 152/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-18

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia wniosku B. Ś. o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4