Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 96/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozstrzygnięcia wniosku C. H. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa gospodarstwa rolnego

I OW 99/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku Z. B. o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

II OW 54/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody poniesione wskutek ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

II OW 58/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04

Wniosek w przedmiocie wydania dziennika budowy dla [...] Sp. z o.o. w K. dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowego pawilonu usługowo

I OW 91/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku H. S. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność państwa gospodarstwa rolnego

I OW 71/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-02

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Lućmierzu

I OW 56/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania A. i A. Z. od decyzji Prezydenta [...] W. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności