Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 228/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków W.R. dotyczących ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego

I OW 235/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku D. Z. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

I OW 265/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. S. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

II OW 41/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania skargi na działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej

I OW 257/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. W. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia rodzicielskiego

I OW 258/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. L. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia rodzicielskiego

I OW 225/18 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W. , nr [...]

I OW 226/18 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W. , nr [...]

I OW 221/18 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

I OW 55/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w K. o odszkodowanie
1   Następne >   2