Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Op 7/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego, w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę

II SA/Op 425/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Op 491/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie przekazania według właściwości pisma w sprawie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę

II SA/Op 404/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Op 150/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi B. W. i P. W. w przedmiocie odsetek od odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość