Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Op 278/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 351/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-27

Sprawa ze skargi A. W. i M. W. o wymierzenie grzywny Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku WSA w Opolu w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Op 328/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 471/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy instalacji gazowej na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 277/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowanie w sprawie rozbudowy obiektu

II SA/Op 486/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Op 347/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 471/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-13

Skarga U. L. na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy instalacji gazowej po rozpoznaniu wniosku pełnomocnika skarżącej ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 482/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Op 517/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   12