Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Gl 543/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie opłat z tytułu umieszczania reklam na terenie gmin

III SA/Gl 878/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-09-06

Sprawa ze skargi Rady Miejskiej w D. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego:

III SA/Gl 1529/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-14

Sprawa ze skargi Gminy R. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 831/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące gminy w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

II SA/Gl 746/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od d a l a s k a r g ę

III SA/Gl 1398/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta w przedmiocie określenia zasad wynagradzania członków Komisji Urbanistyczno

IV SA/Gl 957/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową

III SA/Gl 808/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gl 379/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-04-15

Sprawa ze skargi G. C. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

IV SA/Gl 697/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie spraw dyrektorów szkół
1   Następne >   3