Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I SA/Rz 170/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej [....] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej

II GSK 26/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie budżetu powiatu uchyla zaskarżony wyrok oraz rozstrzygnięcie nadzorcze

II GSK 174/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dotyczącej budżetu województwa

I SA/Rz 895/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub klubiki dziecięce na terenie miasta Krosno

I SA/Lu 284/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...]/2011 Rady G. N. D. z dnia [...] w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

I SA/Rz 96/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie budżetu gminy

I SA/Rz 493/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-08-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Województwa nr [...]

I SA/Rz 728/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa w przedmiocie zmian w budżecie Województwa na 2006 rok

I SA/Rz 496/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dotyczącej budżetu województwa

III SA/Gl 1668/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego gminy w sprawach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
1   Następne >   +2   +5   7