Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 6120 Ewidencja gruntów i budynków X

II SA/Rz 934/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony