Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II SA 180/94 - Wyrok NSA z 1995-04-12

skargę Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych 'K.' S.A. w R. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej.