Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 500/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złocieńcu w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Złocieniec przedszkoli

III SA/Lu 82/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

I SA/Gd 1601/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz zwolnień przedmiotowych

II SA/Op 192/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

II SA/Po 591/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu w przedmiocie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych

II SA/Op 193/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

II GSK 511/13 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

I SA/Wr 1153/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Mieroszowa w przedmiocie określenia stawek opłaty administracyjnej

I SA/Gl 572/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w W. w przedmiocie opłaty od posiadania psów

I SA/Ol 38/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ełk w przedmiocie wysokości opłaty miejscowej
1   Następne >   +2   4