Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 232/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym opłaty rocznej za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej za 2000 rok

I SA/Ke 235/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty za kartę pojazdu

I SA/Lu 190/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu opłaty paliwowej z tytułu importu oleju napędowego

I SA/Bd 1056/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Sprawa ze skargi P. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

I SA/Bd 1057/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Sprawa ze skargi P. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

I SA/Bd 1058/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Sprawa ze skargi P. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

I SA/Bd 1060/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Sprawa ze skargi P. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

I SA/Bd 1061/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Sprawa ze skargi P. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

I SA/Bd 1062/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Sprawa ze skargi P. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

I SA/Bd 1066/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-22

Sprawa ze skargi P. Sp. z o. o. w W. na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   37