Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OZ 614/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość

IV SAB/Wa 225/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwrot opłaty recyklingowej

IV SAB/Wa 226/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwrot opłaty recyklingowej

IV SAB/Wa 224/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwrot opłaty recyklingowej

II SAB/Po 77/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w P w przedmiocie opłaty adiacenckiej