Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GSK 360/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

III SA/Po 115/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego bez koncesji

III SA/Gl 139/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-28

Skarga Firmy 'A' J. S., K. S. Spółka Jawna w K. na postanowienie SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

III SA/Po 714/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

II SA/Ol 547/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny

II SA 260/98 - Wyrok NSA z 1998-09-18

skargę w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów (...) w przedmiocie podziału opłaty eksploatacyjnej.

VI SA/Wa 418/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

VI SA/Wa 420/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej

II SA/Ol 606/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie nadpłaty za wydobytą kopalinę

VI SA/Wa 419/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej
1   Następne >   3