Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

V SA/Wa 3030/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

III SA/Gl 1633/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie opłaty manipulacyjnej dodatkowej

I SA/Ol 867/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 789/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-27

skarg E. G. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 318/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 866/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

SA/Wr 330/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-08-24

Opłatę manipulacyjną drogową ustanowioną w art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo celne /Dz.U. nr 75 poz. 445 ze zm./ ustala się i pobiera niezależnie od przyczyn, które spowodowały zaistnienie warunków do jej ustalenia i pobrania.

V SA/Wa 114/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług;

I SA/Lu 373/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-05-25

Przepis par. 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat drogowych /Dz.U. nr 40 poz. 230 ze zm./ rażąco narusza zasadę proporcjonalności wynikająca z art. 2 Konstytucji RP.~Opłata podwyższona przyjęta w powołanym przepisie rozporządzenia powinna być narzędziem ochrony stanu nawierzchni drogowej, jednakże należy stwierdzić, że wymierzanie opłat podwyższonych bez uwzględnienia długości trasy przebytej przez pojazd nienormatywny, mimo że opłata podwyższona jest opłatą 'z...
1   Następne >   +2   4