Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 644/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 807/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu z dnia [...] (znak [...]) w przedmiocie uchylenia postanowienia o przekazaniu pisma według właściwości i umorzeniu postępowania

I OZ 639/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 643/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 641/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nierucho...

I OZ 645/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 646/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 640/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 642/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

SA/Wr 1043/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-01-14

Skarga Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w W. - Oddział w O. na decyzję Wojewody O-kiego w przedmiocie podwyższenia opłat rocznych za zarząd gruntów i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w B.
1   Następne >   2