Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Łd 621/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 553/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z. W. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II OZ 1190/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z.W. i Rady Gminy Daszyna na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II SA/Go 661/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-29

Sprawa ze skargi K.K. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata

II SA/Bk 388/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-25

Skarga A. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Łd 956/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Łd 621/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bd 98/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skarg Gminy B. i J. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II OSK 1653/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi kasacyjnej J. P. od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi J. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II OZ 320/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi S.L. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   +5   7