Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Gd 585/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika