Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gl 745/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odpadów

II SA/Gl 1011/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia w kwestii wniosku pełnomocnika skarżących o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Wa 1391/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-07

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia zadań z zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody

II OZ 24/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie z skargi Stowarzyszenia [...] w B. na decyzję SKO w Białymstoku , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej