Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 21/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 2119/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SAB/Kr 72/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K.

I SA/Wa 735/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bd 856/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 26/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Gd 492/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 819/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-13

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości