Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

II SA/Bk 101/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-04-04

Wniosek w przedmiocie opłaty za pobyt w domu opieki społecznej

I OZ 697/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Zamościu , nr [...], w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Go 294/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej