Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

IV SA/Wr 393/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-10

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 614/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 1032/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

I OZ 254/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. oku nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecz...

IV SA/Gl 223/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych

III SA/Kr 622/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

IV SA/Gl 703/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych

III SA/Kr 1143/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

I OZ 940/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 615/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   12